„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon.”(Kodály Z.)

Változások

(2014.10.18)

 

 

 

Iskolánk az elmúlt időszakban meghatározó változásokon esett át, melyek szinte minden részét érintik iskolánk életének, ezért mindenképpen említést érdemelnek. Az elmúlt években változott fenntartónk, vezetőnk, tantestületünk összetétele és iskolánk környezetét is lassú, de folyamatos újulás jellemzi. Az alábbi cikk tartalma ismert lehet növendékeinknek és szüleinek, de talán számukra is rejt új és hasznos információkat. Volt növendékeink, tanáraink és azok, akik érdeklődnek iskolánk sorsával kapcsolatban pedig betekintést nyerhetnek jelenünkbe.

 

Iskolánkat az alapítástól kezdve a Tiszafüredi Önkormányzat tartotta fent egészen 2012. december 31-ig. 2013. január 1-jével sok más intézményhez hasonlóan mi is átkerültünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszafüredi Tankerületének fenntartása alá. A tankerület vezetője Rajna Jánosné, akivel iskolánk tantestülete jó kapcsolatot ápol.  Legnagyobb változás a fenntartóváltással kapcsolatban, hogy a gazdasági rész szinte teljes mértékben a tankerület feladata, ezért iskolánk vezetője kizárólag a szakmai munkánkért vált felelőssé.

 

A 2013-as év a vezető választás éve volt, hiszen ebben az évben járt le a kinevezése volt igazgatónőnknek, Szőkéné Csorba Erzsébetnek. Iskolánk sokat köszönhet lelkiismeretes munkájának, melyet 12 éven keresztül végzett nálunk. Munkásságáról profil oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Az intézményvezetői állásra címzetes igazgatónőn –akkori igazgatónőn - kívül Kőmíves Miklós iskolánk volt tanára adta be a pályázatát. A választás nem ment zökkenőmentesen, ugyanis első körben Balog Zoltán miniszter úr nem hirdetett eredményt. A központ ezért újból meghirdette az állást, melyre ugyancsak ketten jelentkeztek. Ez alatt az átmeneti időszak alatt iskolánkat Benke Éva vezette megbízott igazgatóként. A második forduló végül is eredményes volt, így 2014. február 01-től Kőmíves Miklós lett intézményünk vezetője. Ezzel egyidejűleg Benke Éva intézményvezető-helyettese lett iskolánknak egészen a tanév végéig. Nyugdíjba vonulásának köszönhetően újabb pályázat kiírására került sor az intézményvezető-helyettesi megbízás betöltésére, melyet én pályáztam meg. A tantestület és a tankerület döntésének köszönhetően így 2014. augusztus 01-től ebben a megbízásban folytathatom munkám iskolánkban.

 

Tantestületünk összetétele is meglehetősen megváltozott az előző évekhez képest. Két olyan tanár kollégánk „lépett ki” iskolánk kapuin, kiknek a hiányát nagyon nehéz lesz pótolni. Balla Tibor tanár úr iskolánk kezdete óta nálunk oktatott egészen a 2013/2014-es tanév végéig. Nevét fémjelzi a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar megalakítása és magas színvonalú működtetése, illetve számtalan volt növendéke, akik közül többen hivatásuknak választották a zenét. Tanítványai rendszeres szereplői voltak a megyei és országos versenyeknek, melyekről szinte kivétel nélkül díjazottként tértek haza.  Tanár úr - az előző tanév végén tett bejelentése alapján- a hajdúhadházi zeneiskolában folytatja munkáját. Tanszakát Nagy Attila, egykori növendéke vette át, aki hasonló lelkesedéssel oktatja a mélyrézfúvós gyerekeket, mint egykori tanára.

 

Benke Éva tanárnő 1990-ben lépett be iskolánk kapuin és egészen nyugdíjazásáig - azaz 2014. július 31-ig- nálunk dolgozott. Tanárnő sugárzó személyiségét nem kell bemutatnom iskolánk szereplőinek. Aki ismeri, tudja, hogy a tekintélyt parancsoló hangja, és néha szigorú tekintete érző és nagy szívet takar, melyet megéreznek növendékei és kollégái egyaránt. Vele egy kiváló szolfézstanárt és egy közösségkovácsoló személyiséget vesztettünk, aki mindig nagy lelkesedéssel vetette magát a munkába, legyen szó tanóráról, tanári koncertről, vagy bármilyen más iskolai rendezvényről. Éva Néni csoportjait Gál-Mohos Mariann tanárnő kapta meg, aki Püspökladányból érkezett hozzánk nagyszerű referenciákkal. Újító gondolatai egybecsengenek iskolánk oktatási elképzeléseivel.   

  

Gombár Lóránd tanár úr is távozott iskolánk tantestületéből. Ismereteim szerint Hajdúhadházon folytatja tovább oktató tevékenységét a helyi zeneiskolában. Helyette Rőmer Ottó tanítja a hegedülni vágyókat, aki országosan elismert szakmai múlttal rendelkezik, ezért nagy megtiszteltetés, hogy újra iskolánk tanári karát erősíti. Munkásságáról bővebben profil oldalán lehet tájékozódni.

 

Iskolánk tanárai között köszönthetjük új kolléganőnket, Németi Erzsébetet, aki furulyát és trombitát oktat székhelyünkön és tiszaszőlősi telephelyünkön. Felvételére a hangszerek iránti érdeklődés növekedése adott okot nagy örömünkre. 

 

A személyi változások mellett iskolánk elrendezése és kinézete is változott valamelyest a nyár folyamán. Látogatóink számára talán a legszembetűnőbb változás, hogy az udvarunk közepén álló fűzfa kivágásra került. Sajnos erre biztonsági okokból kellett sort kerítenünk, mert olyannyira el volt korhadva a törzse, hogy egy nagyobb széllökés kidöntötte volna. A fa majdhogynem iskolánkkal egy idős volt. A helyére vagy egy másik fát ültetünk, vagy virágoskertet fogunk telepíteni.

 

Iskolánk néhány terme is újuláson esett át. Az egyes teremben lambériázásra és a parketta lakkozására került sor. A tanterem –mely iskolánk előadóterme is egyben- ezen kívül új székeket és függönyöket kapott. A titkárság és igazgatói irodák felcserélődtek, ezen kívül felújításra kerültek. A munka különböző nehézségek miatt elég sokáig elhúzódott, de végül is szeptember közepére már megújult környezetben tudtuk fogadni az irodákba látogató szülőket és gyerekeket. Az 5-ös terem tanári pihenő szobává alakult, melynek létrehozása régóta váratott magára.    

 

Az előző tanév végén és a nyár folyamán sor került még termek festésére, polcozására, zongorahangolásra, épületünk internetes lefedésére Wifi routerek segítségével, székek, kottaállványok vásárlására, bútorok, szőnyegek beszerzésére, irattár rendezésére, és sok olyan apró változtatásra melyek mind iskolánk szépülését eredményezik. Az anyagi feltételek megteremtéséért a KLIK Tiszafüredi Tankerületét, a bútorok és szőnyegek felajánlásáért a Tiszaszőlősi Óvodát, az egyes teremben lévő Tv-készülék felajánlásáért Benke Évát illeti köszönet.  A nyáron zajló felújítások kapcsán nagy köszönet jár Gulyás Mária és Ujvári Imre technikai dolgozóinknak, akik, ha szükséges volt akár hétvégi pihenő napjaikon is lelkiismeretesen dolgoztak iskolánkban.

 

Talán kissé terjedelmes beszámolóm végén engedjék meg, hogy a legörömtelibb változással zárjam soraim. Idei tanévünket 224 tanulóval kezdtük az előző évi 174-el szemben, mely elég erős több mint 25%-os létszámnövekedést jelent. Ezek az adatok megerősítenek minket munkánk fontosságában, melyet az előző évekhez hasonlóan lelkiismeretesen fogunk végezni a jövőben is.   

                                                                                                                    

                                                                                                           Kerekes András

 Változások képekben