„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon.”(Kodály Z.)

Iskolánk története 

 

Iskolánk 1982. szeptember 1-jével nyitotta meg kapuit a tiszafüredi zenélni vágyók számára. Megalapításában nagy szerepet játszott: †Rente Ferenc, a Tiszafüredi Nagyközségi Közös Tanács elnöke, †Bacskay Miklós  Művelődés, Egészségügy és Sport Osztályvezető, Gaál Sándor könyvtárvezető. Zeneiskolánk első két évében a Kiss Pál Általános Iskola tagozataként működött, melynek a szakmai irányítását a karcagi Állami Zeneiskola igazgatta. Az oktatást 9 szakképzett tanár tartotta 192 növendéknek a művelődési ház helyiségeiben és egy átalakított szolgálati lakásban.

 

Az első tantestület tagjai:

 

Balla Tibor - furulya, bariton, tuba, harsonatanár 

Balláné Petróczki Katalin - zongoratanár 

Csukáné Szász Judit - zongoratanár 

Kecskés Gyöngyi - zongoratanár 

Kőmíves Miklós - szolfézs, furulya, klarinét, fagott-tanár 

Nagy Ágnes - furulya, fuvolatanár 

Papp István - gitártanár 

Polgár Benedek - trombitatanár 

Szabó Katalin - szolfézs, hegedűtanár és egyben az intézmény akkori igazgatója.

 

 

Az iskola első tanévében kezdő növendékei, akik később zenei pályára kerültek:

 

Fazekas Ede - hegedű

Nagy Nándor - harsona

Seres Vilmos- klarinét

Trázsi Erzsébet - zongora

Varga Sándor - harsona

Varga Gábor - klarinét

 

Az 1984-1985-ös tanévtől a tanszakok „birtokba vehették” az iskola jelenlegi épületét, illetve annak egy részét. Az iskolában ugyanis egy általános iskolai, alsó tagozatos osztályt oktattak és mellettük egy főző konyha is működött. A tanulók és tanárok létszámának gyarapodása azt eredményezte, hogy egyre több tanteremben - pár éven belül pedig az összesben - zenét oktattak. 1986 november 1-jétől az iskola részben önálló intézményként működött.

 

Ahogy a növendékek egyre nagyobb hangszeres tudásra tettek szert, lehetőség nyílt fúvószenekarunk megalapítására, melyhez Szúnyogh József és Balla Tibor tanárurak nevei fűződnek. Az iskola életében mérföldkőnek számító együttes 1987 februárjában felvette a "Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar" nevet. Tagjai az iskola növendékei és tanárai voltak. A karmester Balla Tibor tanárúr volt egészen egészen 2013 januárjáig. Vezetésével az együttes több alkalommal ért el helyezést országos, illetve nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, és zenekari találkozókon és szinte minden évben utazást szerveztek  Európa számos országába. 2014 szeptemberétől a zenekart Kerekes András vezeti, a kijelölt úton haladva. 

 

Iskolánk 1994. augusztusától önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működik.

 

2003/2004-es tanévtől iskolánk új művészeti ággal bővült. A zeneművészeti ág mellett képző-, és iparművészeti ág bőrműves tanszakán is oktathattuk az érdeklődő tanulókat. E szak tanulásával tovább ápoltuk a hagyományok ezen ágát, mivel nagyon fontosnak tartjuk a művészeti hagyományok kialakítását és ápolását is, melyek ösztönző és motiváló hatással vannak a város tanuló ifjúságára és ezentúl a város művészetet   szerető közönségére. Ezt a művészeti ágat anyagi fedezet hiánya miatt 2006. szeptember 1-jétől nem működtethetjük tovább.

 

Intézmény átszervezés következtében 2005. június 02-ától többcélú intézményként működik, az Általános Művelődési Központ intézményegységeként. 2007. augusztus 24-étől, az újbóli intézményi átszervezés következtében az ÁMK megszüntetésével szakmailag önálló Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyé alakult át. Ugyanebben a tanévben iskolánk minősítési eljáráson esett át, melyen megszerezte a "Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet. 

 

Iskolánkat Tiszafüred város önkormányzata finanszírozta egészen 2013. január 1-jéig, akinek köszönettel tartozunk, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére kitartott mellettünk. Ezután új fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 

 

Az idő haladtával a környező településeken is egyre nagyobb igény mutatkozott a hangszeres oktatásra, ezért intézményünk kihelyezett tagozatokat hozott létre Tiszaszentimrén, Tiszaörsön, Tiszaszőlősön, Abádszalókon, Poroszlón. Sajnos utóbbi két telephelyünkön ma már nem folyik zeneoktatás, de terveink között szerepel ezen tagozatok újraindítása.   

 

2018 márciusában székhelyváltásra került sor. Szeretett, Piac tér 4. sz. alatt lévő  épületünket elhagytuk és a sokkal jobb állapotban lévő, nagyobb területtel bíró, egykori kollégium épületét vehettük birtokba a Fő út 63. sz alatt. 

  

Intézményünkben 250 tanuló részvételével folyhat alapfokú művészetoktatás, mely megalapozza a művészi kifejezőkészséget valamint a tehetséges, zeneművészeti pályát választó tanulókat felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. Iskolánk délutáni tanrend szerint működik, amely keretén belül a művészeti nevelés-oktatás heti kétszer harminc perc és kétszer negyvenöt perces képzési idővel valósul meg.

 

Célunknak tekintjük a szakzenész utánpótlás nevelését, azaz tehetséges gyermekek zenei pályára való felkészítését is. A rendszerezett zenei ismeretnyújtás mellett az értékes zene megszerettetésével, a tanulók ízlésének, esztétikai kultúrájának, a szabadidő tartalmas eltöltésének igényét próbálja kielégíteni.

 

A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a zeneművészet sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek ebben a művészeti ágban ötvöződnek. Lehetőséget ad az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

 

Iskolánk eredményei
 

Tantestületünk 1994-ben legjobb nevelőtestületi díjat kapott kimagasló teljesítménye elismeréseként. (Jász-Nagykun-Szolnok megyéért díj a tiszafüredi Zeneiskola oktató-nevelő közössége részére.)

Iskolánk tanulói az 1982. év működése óta országos és megyei versenyeken szép eredményeket értek   el.

Országos versenyre 47 tanulónk jutott be, közülük 6 tanuló I., 2 tanuló II. és 8 tanuló III.  helyezés ért el, valamint  4 tanuló különdíjat kapott. Tanáraink 4 felkészítő tanári díjat és 7 zongorakísérői díjat kaptak. Az intézmény 2 alkalommal a  legjobb Zeneiskola díjat is megkapta. Megyei versenyeken  131 díjat, , többször a legjobb felkészítő-tanári, zongorakísérői díjat és a legeredményesebb  iskola díjat kaptuk meg.

 

Zeneművészeti szakközépiskolába sikeresen felkészítettünk 92 fő tanulót. 

 

Együtteseink
 

A Kamarakórus 1987-95-ig működött: 4 aranyminősítés (Éneklő Ifjúság) és versenyek I. helyének birtokosai, 2- szer „ Az  év kórusa” címet és ezzel rádiófelvételre való felkérést kaptak.A kórus vendégszerepelt: Ausztria, Olaszország, többször Hollandiában.

 

Kamaraegyüttesei országos rendezvényeken, fesztiválokon, „Ki mit tud” vetélkedőn stb. szerepeltek sikeresen. A 2000-ben megalakult Polka-party Ausztriába és Olaszországba és Németországban vendégszerepeltek; Cinege Népzenei Együttes Tiszafüreden és a környező településeken léptek fel. Praetorius Rézfúvós Együttes sikeresen lépett fel a az iskolai és a települési rendezvényeken.

 

Fúvószenekar  - Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar

Fúvószenekarunk 1985-ben alakult a zeneiskola néhány növendékéből. Megalakulását követően, 1987-ben felvette a "Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar" nevet . Volt és jelenlegi tanulóinkból, általános-, közép-és felsőfokú intézmények diákjaiból, valamint dolgozó fiatalokból áll. A zenekar egyaránt játszik hagyományos fúvószenét (indulók, polkák), feldolgozásokat (világslágerek, musicalrészletek, filmzenék), amelyekkel koncert- és könnyűzenei programjainkon kívül nagyszabású rendezvényeken, fesztiválokon vesz részt hazánkban és Európa számos országában.

 

Eredményei:

 

-Az 1994-es és ’95-ös Debreceni Virágkarneválon közösen a Bekton Ifjúsági Fúvószenekarral és a Waltzer  Majorette Csoporttal II. illetve I. helyezés.

-1995-ben Budapesten a Miskolci Majorette Együttessel az Ifjusági Majorette Versenyen II. helyezés.

-Részt vettek a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon.

-1996-ban az Orient 2000 Nemzetközi Majorette és Zenekari Fesztivál közönségdíj.

-1997-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál fúvószenekari találkozóján II. helyezés.

-1998-ban a franciaországi Villefrance-de-Rouergue-ban fesztivál nagydíj.

-2000-ben az olaszországi Bergamo-ban Világfesztiválon vettek részt.

-2001- ben a franciaországi Mazamet–ben, Vichy–ben és Ganges–ben Europarade    Fesztiválon  vettek részt.

-2001-ben Kunszentmártonban megrendezett fúvószenekari találkozón Fesztiváldíjat

-2002-ben Kunszentmártonban megrendezett fúvószenekari találkozón Kiemelt Nívódíj.

-2003-ban Angliában Durham városában vendégszereplésen vettek részt.

-2004. január 10: Tiszafüred Önkormányzatának képviselő testületétől megkapta a ” Tiszafüredért” kitüntetést.

-2004. Vendégszereplés a Sajószentpéteri Mazsorett Együttessel Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban.

-2005. Kulturális Fesztiválon való részvétel, Portugáliában.

-2006. Kulturális Fesztiválon való részvétel, Portugáliában.

-2007. július 02-09: Olaszország- Petriolo- IV. Nemzetközi Fúvószenekari Mazsorett Fesztivál.

-2008. Nemzetközi Fúvószenekar és Mazsorett Fesztivál- Olaszország Cologna  Paesa városában

-2009. Kulturális Fesztiválon való részvétel, Portugáliában.

-2011. Nemzetközi Kulturális fesztivál Olaszországban.

-2011.Nemzetközi Mazsorett és fúvószenekari Fesztiválon való részvétel–Plońsk (Lengyelország)

-2012. Nemzetközi Mazsorett és Fúvószenekari Fesztiválon való részvétel–Plońsk (Lengyelország)

-2012. Kulturális Fesztiválon való részvétel, Portugália- Lamego városában.

-2013. Kulturális Fesztiválon való részvétel, Olaszország – Maggione városában.

-2015.  VI. Demecseri Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő Verseny

-2015.  Fúvószenekari fesztivál (Olaszország – St. Omero)

-2015. 46. Debreceni Virágkarnevál

-2016. Portugál vendégszereplés (Lamego)

-2017. "XV. Zemaiciu Dudu Svente" (Mazeikiai, Litvánia)

-2017. Wrzesniai Fúvószenekari Fesztivál és Verseny

-2018. XIII. Europejska Parada Orkiestr Detych (Plonsk - Lengyelo.)

-2018. "Balkan Folk Fest" (Bulgária, Várna)

 

Kiszenekar

 

2013. október 1-én magalakult iskolánk kiszenekara. Tagjai többnyire azon alsós növendékeink, akik zenei tanulmányuk kezdetén állnak. A zenekar lehetőséget ad számukra az együttzenélés örömeinek megtapasztalására és egyben utánpótlást biztosít a "nagy" zenekar számára. Az induló létszám 20 fő volt, de ez a létszám folyamatosan gyarapszik, ami egyre szélesebb repertoár előadását teszi lehetővé. Jelenleg az együttes többnyire rajzfilm slágerek és népdalok átdolgozásait játsza, melyeket zeneiskolai és városi rendezvényeken hallhat a közönség. 

 

 

 Fekete László

 

 1916-2003

Iskolánk névadója 1916. április 5-én született Budapesten. Édesanyja: Bornemissza Klementina (Báró Vécsey Zsófia leszármazottja), édesapja: Fekete László (Pásztó jegyzője). Zenei képzése során lehetősége nyílt Kodály Zoltántól és Bárdos Lajostól tanulni, akik nagy hatással voltak munkásságára.

Bár élete nagy részét máshol töltötte, a városunkban végzett munkája meghatározó volt zenei életünkre. 1955-1965-ig élt és dolgozott Tiszafüreden családjával.   

A megye körzeti karnagya volt a tiszafüredi és kunmadarasi járásban. Sikeres énekkari találkozók, seregszemlék rendezője, szereplője és zsűritagja. A járások helységeiben működő népi zenekarokat szerepeltette a seregszemléken, az összénekkarok népdal csokrainak kerete képpen. A 300 tagú tiszafüredi egyesített kórusok hortobágyi és jászsági népdalcsokráról rádiófelvétel is készült. A felvételen a Bari testvérek népi zenekara kísér. Számtalan műsoros hangverseny, tanulmányi kirándulások, opera látogatások szervezése, karnagyi tanfolyamok és községi ünnepségek fűződnek a nevéhez. 

A Tiszafüreden töltött évei után Turán folytatta munkásságát. Egészen élete végéig ott élt családjával. 2003. február 23-án hunyt el. 

 

Kitüntetései:

1978. Kiváló munkájáért

1979. Pedagógus Szolgálati Emlékérem

1988. 50 éves Aranyoklevél

1994. Turáért Emlékérem, több évtizedes, kimagasló közéleti tevékenységéért és példamutatásáért

1995. Jászberényi Tanárképző Főiskola kitüntetése régi tanítványának

1996. Gyémántoklevél 60 éve a pályán, Jászberény

1998. „Turai Gyermekekért

2000. Lajtha László-díj – életművének elismeréseként kitüntetés

2001. Jászárokszállás Városáért kitüntetés

Iskolánk igazgatói

 

1982. 09.01.-1988.01.31. Szabó Katalin

 

1988. 02.01.-1988.07.31. Balla Tibor (M.b.)

 

1988.08.01. - 1995.07.31.Rőmer Ottó

 

1995. 08.01.- 1999.01.30. Szalóczi Miklós

 

1999.02.01-1999.06.30. Dósa Katalin (M.b.)

 

1999.07.01.-2001.06.30. Dósa Katalin

 

2001.07.01-2001.11.14. Benke Éva (M.b.)

 

2001. nov.15-2013. 07.31:

Szőkéné Csorba Erzsébet

 

2013. 09. 01. -2014. 01.31. Benke Éva (M.b.)

 

2014. 02. 01. -  Kőmíves Miklós

Zeneművészeti szakközépiskolába felvett tanulóink

Megyei versenyen díjazott tanulóink

Országos versenyen résztvett tanulóink