„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon.”(Kodály Z.)

 Szolfézs


 

"A zene mindenkié." Kodály Zoltán idézete gondolom mindenki számára ismerősen cseng.  Számtalan érdeme mellett az ő kezdeményezésére vált nápszerűbbé, mindenki számára elérhetővé az ének tanulás és ennek hatására a magyar zenei képzés világhírűvé. A népzenegyűjtő, zeneszerző, pedagógus és kultúrpolitikus egyik legmeghatározóbb alakja zenei múltunknak és jelenünknek. Neki köszönhetjük azt a módszertani "válogatást", mely ma is alapját képzi szolfézs oktatásunknak. A "Kodály-módszer" alappillérei a kottaolvasás, szolmizálás, ritmusképletek tapsolása, szolmizációs kézjelek használata és lejátszott dallamok lejegyzése, mely gyakorlatok a legfogékonyabb korban tanítják meg a gyermekeket a dallamok pontos leolvasására és tisztán éneklésére. Ezek a készségek elengedhetetlenek a hangszeres játékhoz, vagy bármilyen zenei tevékenységhez. 


Iskolánkban már óvodás kortól lehetőség nyílik szolfézs tanulásra. A zeneovis csoportokban a gyermekek játékos formában ismerkednek a zenével. A foglalkozásokon énekeket, mondókákat, táncokat tanulhatnak, melyek megteremtik az alapjait későbbi tanulmányaiknak. A fokozatosan felépülő tananyag lehetővé teszi, hogy növendékeink az alapvizsgán már kétszólamú dallamokat, hangközöket és hármashangzatokat jegyezzenek le, illetve szintjükhöz mért jártasságot szerezzenek a zeneelmélet más területein egyaránt.

Fontos megemlíteni, hogy a "Kodály-módszer" és rá épülő szolfézs oktatásunk rengeteg népdalt használ fel, melyek a gyermekeket ösztönösen fogékonyabbá teszik a tananyag megértésére.   

 


 Szolfézstanáraink:

Boniszlavszky Edit

Kőmíves Miklós

Gál-Mohos Mariann

 Szolfézsoktatás helyszínei:

Tiszafüred

Tiszaörs

Tiszaszőlős

Tiszaszentimre

 Videók